Wat speelt er nu?

 • We zijn erg blij dat Dr. Prickaerts het team is komen versterken. Hij zal aanwezig zijn op maandag en woensdag. Ook Dr. Wix zal de komende maanden aanwezig zijn voor extra spreekuren. 

  Naast Dr. Boode is er op sommige dagen nog een andere vrouwelijke huisarts aanwezig.

 • Ook dit jaar zullen wij de mensen die uitgenodigd worden voor een griepprik en/ of pneumokokken vaccinatie gaan vaccineren.

  In week 43/44 kunt u de uitnodiging verwachten. De vaccinaties zullen 16 en 17 november gezet worden, u krijgt een door ons gekozen dag en tijdstip toegestuurd. Mocht dit niet schikken mag u de praktijk bellen om een andere afspraak in te plannen.

 • De tijden van het inloopspreekuur zijn veranderd. Op maandag kunt u zich melden tussen 15:30 uur en 16:00 uur en op dinsdag t/m vrijdag kunt u zich melden tussen 8:30 uur en 9:00 uur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor een korte hulpvraag. u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

 • Bij luchtweg- gerelateerde klachten vragen wij u eerst een zelftest te doen wanneer u naar de praktijk komt, het coronavirus is namelijk weer actief.

  Vaccinaties voor het coronavirus lopen via de GGD, we hebben als huisarts geen mogelijkheid meer om te vaccineren. Mocht hier verandering in komen laten wij u dit weten.

 • 11 januari 2017

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):

  Lees meer