Start dropdown content
sluiten

Herhaalrecept

Herhaalmedicatie online bestellen via MGN

Bestel uw herhaalmedicatie snel en makkelijk online via MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil mij aanmelden


 

Herhaalmedicatie bestellen via de receptenlijn

De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.
Door de benodigde medicatie, samen met uw naam en geboortedatum, in te spreken kunt u eenvoudig bestellen.

Bel (046) 4759120

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Vraag stellen

U kunt uw vraag stellen op MGN

E-consult
Met een e-consult kunt u minder dringende vragen voorleggen aan uw huisarts, praktijkondersteuner of assistente. Stel uw vraag direct via het patiënten portaal MijnGezondheid.net.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden


 

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

Bel (046) 4758284 

Elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00 uur.
U kunt uw vraag ook mailen naar assistenteboode@ezorg.nl.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Inschrijven

Op dit moment heeft de praktijk geen ruimte voor nieuwe patiënten. Er is geen wachtlijst, zodra er ruimte is voor nieuwe inschrijvingen zult u dit hier terug kunnen lezen.

Voor pasgeboren kinderen en inwonende op hetzelfde woonadres van onze patiënten geldt deze stop uiteraard niet.

Inschrijven nieuwe patienten

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij

Levensbedreigende situatie

Bij een levensbedreigende situatie belt u altijd

Bel 112

Wat speelt er nu?

 • De tijden van het inloopspreekuur zijn veranderd. Op maandag kunt u zich melden tussen 16:00 uur en 16:30 uur en op dinsdag t/m vrijdag kunt u zich melden tussen 8:30 uur en 9:00 uur. Het inloopspreekuur is bedoeld voor een korte hulpvraag. u hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

 • Op dit moment heeft de praktijk geen ruimte voor nieuwe patiënten. Er is geen wachtlijst, zodra er ruimte is voor nieuwe inschrijvingen zult u dit hier terug kunnen lezen.

  Voor pasgeboren kinderen en inwonende op hetzelfde woonadres van onze patiënten geldt deze stop uiteraard niet.

 • Namens alle medewerkers wensen wij u het beste voor 2023!

 • Ook dit jaar zullen wij de mensen die uitgenodigd worden voor een griepprik en/ of pneumokokken vaccinatie gaan vaccineren.

  In week 43 kunt u de uitnodiging verwachten. De vaccinaties zullen 10/11 en 18 november gezet worden, u krijgt een door ons gekozen dag en tijdstip toegestuurd. Mocht dit niet schikken mag u de praktijk bellen om een andere afspraak in te plannen.

 • Tot nu zijn alle 80-plussers en mensen met medische indicatie tussen de 18 en 60 jaar door het RIVM  benaderd. Zij kunnen voor de COVID-vaccinatie terecht bij een priklocatie van de GGD en dienen daar zelf een afspraak voor te maken.
  In de praktijk hebben wij enkele Astra-Zeneca vaccins kunnen bestellen, en mogen daar een door het RIVM bepaalde groep voor uitnodigen, namelijk:

  • Alle personen geboren in 1956 en 1957
  • Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.
  • Mensen met morbide obesitas (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-2002.

  Deze groep wordt uitgenodigd voor een vaccinatie in de praktijk. Als u tot deze groep behoort en nog geen uitnodiging kreeg kunt u zich melden bij de praktijk. Andere groepen komen niet in aanmerking. Helaas is het ook voor ons niet duidelijk wanneer de overige groepen aan de beurt zijn. Wij zijn afhankelijk van informatie en leveringen van het RIVM.

  Er zijn mogelijk enkele vaccins over. Als u tussen de 60-65 jaar bent en graag een vaccinatie wil krijgen kunt u dat aan ons melden. 

 • Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het Corona virus.
  Tot nu toe zijn er geen corona besmettingen onder onze patiënten en personeel. Dit proberen wij zo te houden. Daarom willen wij u met nadruk vragen om NIET naar de praktijk te komen zonder eerst telefonisch contact op te nemen.

  Onze werkwijze is als volgt:

  • ER IS GEEN INLOOPSPREEKUUR MEER
  • Wij streven naar een telefonische afhandeling van uw klachten. Indien dit niet mogelijk is krijgt u van de assistente een tijdstip waarop u naar de praktijk kunt komen te horen.
  • De controle afspraken voor Diabetes Mellitus , Astma, COPD en Hartvaat ziekten worden voor onbepaalde tijd opgeschort.
  • Niet dringende zorg wordt uitgesteld

  Richtlijnen ten aanzien van mogelijk Corona virus gerelateerde klachten: 
  U dient telefonisch contact op te nemen met de huisarts als u koorts heeft met luchtwegklachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn of longontsteking)

  • En de afgelopen twee weken in een gebied met bekende besmettingen bent geweest
  • Of de afgelopen twee weken contact hebt gehad met een patiënt die besmet is met het Coronavirus

  Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe. Dan zou u andere mensen kunnen besmetten of U loopt een besmetting op!

  Bent U NIET  ZIEK maar wilt U wel informatie over het Coronavirus kijk op:

  – thuisarts.nl
  – RIVM
  – GGD: https://www.ggdzl.nl/
  – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
  of bel met het  nationale informatienummer 0800-1351
  BEL NIET met de huisartsenpraktijk om onze lijnen zoveel mogelijk open te houden voor patiënten die ziek zijn. 

 • 11 januari 2017

  Op maandag t/m vrijdag nemen de assistentes in de praktijk bloed af van 08:30 tot 11:30. U dient wel eerst met de huisarts/praktijkondersteuner te overleggen over wat er geprikt moet worden. Op de andere dagen en middagen kan er nog altijd bloed geprikt worden in het Zuyderland Medisch Centrum.

 • 11 januari 2017

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE):

  Lees meer

Openingstijden

Handig om te weten

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken veilig, makkelijk en snel te regelen.

Vraag uw huisarts of apotheker om u aan te melden.

Lees meer

Alles over gezond, duurzaam en veilig eten.

Het Voedingscentrum biedt betrouwbare info over voeding en wil jou helpen om gezonder, veiliger en duurzamer te kiezen.

Lees meer

Naast adviezen over gebruik en dosering zijn van elk geneesmiddel de indicaties, de mogelijke bijwerkingen en interacties, de eigenschappen van de stof en waarschuwingen voor gebruik (onder andere bij zwangeren, ouderen, kinderen) aangegeven.

Lees meer

Iedereen twijfelt wel eens of een bezoek aan de huisarts nodig is.

Met behulp van Moet ik naar de dokter? kunt u nu zelf beoordelen óf en zo ja, wanneer het nodig is om een huisarts te raadplegen.

Lees meer

Medewerkers

Bep Boode
Huisarts

 

 

Lees meer

Liliane
POH Somatiek
Isabelle
POH Somatiek
Rob
POH GGZ
Iris
Assistente
Claire
Assistente
Isa
Assistente
Sandra
Assistente

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Coronavirus

Blijf thuis bij 1 of meer van deze klachten: verkoudheid, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, plotseling verlies van smaak en reuk, koorts (boven 38 graden).

 • Laat u zo snel mogelijk testen op corona. Bel 0800-1202 of maak online een afspraak (met uw DigiD)

Bel de huisarts of huisartsenpost als 1 of meer van deze symptomen voor u van toepassing zijn:

 • u wordt in een paar dagen steeds zieker
 • u ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
 • u raakt steeds meer in de war
 • u heeft meer dan 3 dagen koorts (38 graden of hoger)
 • u bent ouder dan 70, u heeft een chronische ziekte of minder weerstand EN u krijgt koorts (38 graden of hoger)

Ga NIET naar de huisarts toe. De huisarts of assistente zal u aan de telefoon vragen stellen.

Probeer te voorkomen dat u het coronavirus krijgt of aan anderen geeft:

 • Was uw handen vaak met zeep.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Geef anderen geen hand.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Ga niet naar drukke plekken.

Kijk voor de actuele adviezen en regelgeving voor kinderen op de website van het RIVM of neem contact op met de GGD.

Bewijs van vaccinatie

Voor een bewijs van vaccinatie voor reizen kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck. Meer informatie over het Coronabewijs vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bij algemene vragen over COVID-19 bel 0800-1351 (vanuit het buitenland: +312 0205 1351) of kijk op de website van de rijksoverheid.